Kledingcontaine...
Het is voorjaar. Tijd voor de schoonmaak. Breng je overtollige kleding naar...

Contributieverplichting

TV Bokt is een vereniging die het voor haar leden mogelijk maakt om de tennissport te beoefenen. Om de voorwaarden te scheppen dit te kunnen doen gaat zij diverse verplichtingen aan. B.v. banen huren, een paviljoen bouwen, lidmaatschap betalen voor de KNLTB, etc. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen legt de vereniging op haar beurt verplichtingen op aan de leden, te weten: de contributie. Indien men lid is bij aanvang van een kalenderjaar wordt contributie voor dat volledige jaar in rekening gebracht.

Als een lid door omstandigheden geen gebruik kan maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt, ontslaat dat de vereniging niet van de verplichtingen die ze is aangegaan namens dat lid. Daarom is het gebruikelijk binnen verenigingen dat geen restitutie van contributie wordt verleend indien men geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheden. Ook niet bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap.
 
De vereniging vindt het bijzonder jammer indien leden niet in staat zijn hun lidmaatschap volledig te benutten. Het is echter onmogelijk om in de diversiteit van redenen die dit belemmeren uitzonderingen te maken. Dit zou te gemakkelijk tot voorkeur, danwel willekeur kunnen leiden.
Het bestuur zal dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van haar bevoegdheid om ontheffing van de contributieverplichting te verlenen volgens artikel 8, lid 3 van de statuten.
Bij het aangaan van het lidmaatschap is voldoende kenbaar gemaakt dat de verplichting aangegaan wordt voor de rest van het jaar en bij continuering van het lidmaatschap in een volgend jaar voor dat volledige kalenderjaar, ook bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap. Dit in overeenstemming met artikel 6, lid 7 van de statuten. 
Agenda
14-05-2019
Pétanque Lunch Toernooi
In Triplette of Doublette wordt er hard gestreden. En tijdens de lunch tevreden gegeten.
21-06-2019
Bokt on the Beach 15+
De zomer is weer begonnen, de zon kan weer volop schijnen, onze sportievelingen gaan weer naar het strand, naar het B...
23-06-2019
Familietoernooi
Verschillende generaties kunnen hun tenniskwaliteiten inzetten om samen een sportief en gezellig toernooi te spelen. ...
Commissies
Bes Ledenadmin.